Partition frame

Partition frame

hitacom@adm

September 3

Thông số kỹ thuật

STT Khung vách Hitacom Chiều dài(mm) Chiều rộng(mm) Chiều cao(mm) Độ dày(mm)
1 Thanh U ngang 51 2700 51 30 0.5
2 Thanh U ngang 76 2700 76 30 0.5
3 Thanh U đứng 50 3000 50 30 0.5
4 Thanh U đứng 75 3000 75 30 0.5

Các bài khác

Bình luận