Tấm thạch cao

Tấm tiêu chuẩn

hitacom@adm

Tháng Năm 23

Thông số kỹ thuật

STT Tấm tiêu chuẩn Boral Kích thước tiêu chuẩn(mm) Độ dày tiêu chuẩn(mm)
1 Tấm Standard(SE) 1220 x 2440 9.5

Bình luận