Khung xương trần thạch cao

Hệ khung chìm

hitacom@adm

Tháng Năm 23

Thông số kỹ thuật

1. Hệ khung trần chìm chất lượng cao cấp SPEC

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 SPEC – X3.66 21 x 28 x 3660 0.72 ± 0.03 10 thanh / bó
2 SPEC – U4.0 35 x 14 x 4000 0.42 ± 0.03 20 thanh / bó
3 SPEC – V3.6 20 x 20 x 3600 0.32 ± 0.03 40 thanh / bó

2. Hệ khung trần chìm chất lượng tiêu chuẩn STA 4.0

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 STA – X3.66 21 x 28 x 3660 0.62 ± 0.03 10 thanh / bó
2 STA – U4.0 35 x 14 x 4000 0.32 ± 0.03 20 thanh / bó
3 STA – V3.6 20 x 20 x 3600 0.28 ± 0.03 40 thanh / bó

3. Hệ khung trần chìm chất lượng tiêu chuẩn STA 3.0

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 STA – X3.0 21 x 28 x 3000 0.62 ± 0.03 10 thanh / bó
2 STA – U3.0 35 x 14 x 3000 0.32 ± 0.03 20 thanh / bó
3 STA – V3.0 20 x 20 x 3000 0.28 ± 0.03 40 thanh / bó

4. Hệ khung trần chìm chất lượng kinh tế ECO 3.0

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 ECO – X3.0 21 x 28 x 3000 0.52 ± 0.03 10 thanh / bó
2 ECO – U3.0 35 x 14 x 3000 0.30 ± 0.03 20 thanh / bó

 

Các bài khác

Bình luận