Gypsum ceiling frame

Submersible frame system

hitacom@adm

September 3

Thông số kỹ thuật

1. Hệ khung trần chìm chất lượng cao cấp SPEC

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 SPEC – X3.66 21 x 28 x 3660 0.70 ± 0.03 10 thanh / bó
2 SPEC – U4.0 14 x 35 x 4000 0.42 ± 0.03 20 thanh / bó
3 SPEC – V3.6 22 x 20 x 3600 0.32 ± 0.03 40 thanh / bó

2. Hệ khung trần chìm chất lượng tiêu chuẩn STA 4.0

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 STA – X3.66 21 x 28 x 3660 0.64 ± 0.03 10 thanh / bó
2 STA – U4.0 14 x 35 x 4000 0.32 ± 0.03 20 thanh / bó
3 STA – V3.6 22 x 20 x 3600 0.30 ± 0.03 40 thanh / bó

3. Hệ khung trần chìm chất lượng tiêu chuẩn STA 3.0

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Độ dày Quy cách đóng gói
1 STA – X3.0 21 x 28 x 3000 0.64 ± 0.03 10 thanh / bó
2 STA – U3.0 14 x 35 x 3000 0.32 ± 0.03 20 thanh / bó
3 STA – V3.0 22 x 20 x 3000 0.30 ± 0.03 40 thanh / bó

Các bài khác

Bình luận