STT Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1
227 Hoàng Văn Thái, Khu 5 TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
0982872926
2
Cống Vị - Ba Mô - Đinh Hương - Thị trấn Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang
097154377
3
Trung Đồng A - Thị trấn Thắng - Hiệp Hoà Bắc Giang
0988355797