STT Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1
Số 97 Lý Tự Trọng, TP Vinh, Nghệ An
0932378818
2
Số 3 - Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
0903285481