STT Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1
Phố nối- Mỹ Hào - Hưng yên
0914212685
2
Chợ Đường Cái - Mỹ Hào - Hưng Yên
0968766899
3
205 Tô hiệu - TP Hưng yên
01288391968
4
Phố mới- Mỹ Hào - HY
0984724732
5
Xuân Dục - Mỹ Hào - Hưng Yên
0983114165