STT Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1
522 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
0912343187
2
206A Lê Lợi - Hải Phòng
0936443536