Hiện nay, đa phần các công trình sử dụng trần vách thạch cao trong quá trình thi công thiết kế nên việc trang bị cho mình kiến thức về phòng chống cháy nổ khi lựa chọn và sử dụng trần thạch cao chống cháy là điều cần thiết. Cháy nổ là vấn đề luôn được đặt lên hàng đầu cho mỗi hạng mục công trình, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con người và độ bền cho mỗi công trình.

Vách trần chống cháy là vách có tính chất cách nhiệt chống lan lửa theo tiêu chuẩn quy định, dựa trên cơ sở tiêu chí về độ chịu lửa.

Sử dụng cho những khu vực cần chống cháy như: Thang may, hành lang thoát hiểm,...

Vách ngăn chống cháy cần đảm bảo các tiêu chí: tính cách nhiệt, phá hủy, ổn định,...

Yêu cầu về kỹ thuật:

Với mỗi thiết kế, hệ khung được sử dụng sẽ phải thay đổi theo chiều cao của vách.

Vách thạch cao chống cháy cần được kiểm nghiệm cho từng thiết kế (theo thời gian chống cháy) và có bản báo cáo kết quả kiểm nghiệm (test report).

Vách chống cháy được kiểm nghiệm theo hệ thống đã lắp đặt, không kiểm nghiệm từng tấm thạch cao riêng rẽ.

Tiêu chí độ chịu lửa:

Độ chịu lửa của vách chống cháy được tính bằng thời gian theo phút, thông thường là 30 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút.

Độ chiụ lửa: (FRR: Fire Resistance Rating) Là thời gian tính bằng phút khi thực hiện thí nghiệm xác định tính chiụ lửa của cấu kiện theo 3 tiêu chí nêu trên.

Vách được xem là chống cháy khi cả 3 tiêu chí đánh giá đều bằng hoặc cao hơn thời gian chống cháy yêu cầu. Ví dụ như vách chống cháy có thời gian chịu lửa là 60 phút có nghĩa là cả 3 tiêu chí đánh giá đều không thấp hơn thời gian này

Đặt hàng online

Hỗ trợ trực tuyến

tư vấn hitacom

 

Hệ thống nhà phân phối

hệ thống phân phối trần thạch cao Hitacom

Đăng ký làm đại lý

đăng ký làm đại lý Hitacom