Gypsum board ceiling tile

Insulation sheet

hitacom@adm

September 3

Thông số kỹ thuật

STT Tấm kỹ thuật Boral Kích thước tiêu chuẩn(mm) Độ dày tiêu chuẩn(mm)
1 Tấm cách nhiệt 1220 x 2440 9.5
2 Tấm cách nhiệt 1220 x 2440 12.5
3 Tấm cách nhiệt 1220 x 2440 15

 

Các bài khác

Bình luận